Početak tečaja – 5.10.2022.

Poštovani, početak novog tečaja održavat će se 5.10.2022.  Za sve dodatne upite i nejasnoće kontaktirajte nas na: Ured: 049/370-617 Mobitel: 091/370-6171, 091/370-6173 E-mail:  oktan.auto.skola@kr.t-com.hr