Početak tečaja – 8.7.2024.

Poštovani, početak novog tečaja održavat će se 8.7.2024.  Za sve dodatne upite i nejasnoće kontaktirajte nas na: Ured: 049/370-617 Mobitel: 091/370-6171 091/370-6173 E-mail:  oktan.auto.skola@kr.t-com.hr