Početak tečaja – 3.6.2022.

Poštovani, početak novog tečaja održavat će se 3.6.2022. 

Za sve dodatne upite i nejasnoće kontaktirajte nas na:

Ured: 049/370-617
Mobitel: 091/370-6171, 091/370-6173

E-mail:  oktan.auto.skola@kr.t-com.hr