Početak tečaja – 28.10.2020.

Poštovani, početak novog tečaja u prostorima naše autoškole (Ulica Frana Galovića 1B, Krapina – 1. kat) održat će se 28.10.2020.

Za sve dodatne upite i nejasnoće kontaktirajte nas na:

Ured: 049/370-617
Mobitel: 091/370-6171, 091/370-6173

E-mail:  oktan.auto.skola@kr.t-com.hr